Põhja-pärnumaa valla kaart

Põhja-Pärnumaa, ei ole Eesti väikseim vald, osa Pärnumaa maakonnast. Seal elab umbes 8046 inimest ja selle pindala on 1010 ruutkilomeetrit. Vald on huvitav selle poolest, et sellel on kaks keskust – Vändra ja Pärnu-Jaagupi alev, kus elab 2060 ning 1093 inimest.

Umbes pool vallast on metsad ja veerand põllumaa. Vallas asub osa kuulsa Soomaa rahvuspargist ja lisaks veel neli looduskaitseala. Valla kõige huvitavamad ehitised on Pärnu-Jaagupi kirik ja Kurgja talu häärber. Vallas on ka 4 üleriigilise tähtsusega maardlat: mitu dolomiidi- ja turbamaardlat ning üks liivamaardla. Kõige rohkem on vallas registreeritud ettevõtteid põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas. Kõige rohkem töötajaid on hõivatud tööstusettevõtetes.

Põhja-Pärnumaa vald

wikipedia.org