Sillamäe teedekaart – Sillamäe linna kaart

Sillamäe on linn Ida-Virumaal Eesti põhjaosas, Soome lahe lõunapoolses osas. Selle elanikkonnaks on 16 183 inimest (1. jaanuari seisuga 2010. aastal) ja see hõlmab 10,54 km2. Sillamäe asub Sõtke jõe suudmes.